Ewing PR zakládá svoji korporátní filozofii na hodnotách blízkých všem Čechům – na nápaditosti a vynalézavosti. Naši klienti chtějí, abychom jejich zadání vyřešili strategicky, elegantně… a s důrazem na požadovaný výsledek.

    Ewing PR sídlí v Praze a nabízí plné spektrum komunikačních služeb. Agentura byla založena v roce 1993 a pod vedením současných vlastníků se úspěšně rozrostla natolik, že se dnes může řadit mezi tři nejvýznamnější agentury v republice. Interní tým cca 40 komunikačních profesionálů zahrnuje české, německé, ruské a anglické rodilé mluvčí, kteří nabízejí profesionální servis klientům v České republice i mimo ni.

    Tým rozdělený do osmi specializovaných oborů (zdravotnictví, consumer, energetika a životní prostředí, finance a RE, IT/tech, transport, státní správa, konzultace / krizová komunikace) nabízí komplexní služby ve všech komunikačních a marketingových oborech – konzultace a strategické poradenství v oblasti public relations, krizová komunikace, issues management, ale i vlastní kreativa, videoprodukce a komplexní online/offline marketing.

    Ewing PR je zakládajícím členem Ewing Group, která v jedné rodině spojuje čtyři zcela specifické firmy, jež jsou s to řídit korporátní komunikaci včetně sociálních médií (Ewing PR), poskytovat reklamní a kreativní služby (BeefBrothers), spravovat sociální sítě (Jollor) a publikovat firemní či spotřebitelské časopisy klientů (Luova Publishing), a to ve střední a východní Evropě i v dalších částech světa.

    Ze zprávy Paul Holmes, hodnotící české PR agentury:

    „Jako řadu rozvíjejících se trhů na poli public relations, můžeme Českou republiku vidět jako pyramidu: Na dně najdeme mnoho firem, které konkurují především cenou a nabízí mix komunikačních služeb a speciálních akcí, často s pochybnými profesionálními a laxními etickými standardy. Na středu se nachází rostoucí počet firem s lepší reputací, známých především pro svou schopnost jednat efektivně a odevzdat práci očekávané hodnoty. Na špičce pak lze najít několik strategicky zaměřených firem, jejichž nejlepší práce jsou naprosto srovnatelné s výsledky špičkových hráčů na rozvinutějších trzích. V České republice se společnost Ewing PR úspěšně etablovala na špičce této třetí skupiny“.