Malá radost pro klienty domova seniorů a personál nemocnice

    Všechny tyhle krásné květiny daroval tým Ewing Public Relations klientům domova seniorů ve Vysočanech, aby jim alespoň trochu zpříjemnily současné nelehké období. A dále květiny pro personál infekčního oddělení nemocnice na Bulovce jako poděkování za jeho neúnavnou péči a riziko, které každý den podstupuje.

    11/2020