Ewing PR přivítal exotickou návštěvu...

  Ibis skalní, který ulétl z pražské zoo, moc dobře věděl, na jakou adresu se vydat, aby o něm bylo vědět.
  Nový klient chvíli poseděl na naší terase, konzultoval svou situaci se zaměstnanci Ewing PR a v současné době krouží nad areálem kanceláří.
  Děkujeme za návštěvu a přejeme bezpečný návrat domů!

  Ibis skalní je kriticky ohrožený druh ptáka. Zatímco dříve hnízdil například i v Rakousku, nyní existuje jen několik malých a izolovaných populací (například v Maroku). Zoologické zahrady se pokouší o jeho rozmnožování v zajetí a část odchovaných ibisů vypouští do volné přírody v bývalém areálu rozšíření, tedy i v Rakousku, Turecku a Španělsku.

  Ibis na terase.png

  3/2016