Ewing PR od Nového roku v novém kabátě

    V rámci procesu vnitřní restrukturalizace ve skupině Ewing Group, a. s., od 1. ledna 2018 společnost Ewing Public Relations, s. r. o., plně přebírá sesterskou společnost Manage Social, s. r. o., specializovanou na digitální komunikaci. Spojením Ewing PR a Manage Social vznikne interní tým cca 40 komunikačních profesionálů, kteří se budou podílet na práci pro klienty. Manage Social obchodně jako značka zaniká. Vlastnická struktura Ewing PR se měnit nebude. Touto fúzí se Ewing PR dostane podle našich odhadů tržbami těsně pod 100 milionů na 3. místo mezi PR agenturami na trhu.

    Nově bude tým rozdělený do osmi specializovaných týmů podle odvětví (zdravotnictví, consumer, energetika a životní prostředí, finance a RE, IT/tech, transport, státní správa a konzultace/krizová komunikace). Tento model mnohem více odpovídá aktuálním požadavkům trhu na tvorbu obsahu napříč širokým spektrem distribučních kanálů. Do Ewing Group kromě nově spojeného Ewing PR – Manage Social a firmy Jollor (správa sociálních sítí) spadají také společnosti Luova Publishing (firemní a spotřebitelské časopisy klientů) a BeefBrothers (kreativní a reklamní činnost). 

    12/2017