Ewing PR zakládá svoji korporátní filozofii na hodnotách blízkých všem Čechům - na nápaditosti a vynalézavosti. Naši klienti chtějí, abychom jejich zadání vyřešili strategicky, elegantně… a s důrazem na požadovaný výsledek.

    Ewing PR sídlí v Praze a nabízí plné spektrum komunikačních služeb. Agentura byla založena v roce 1993 a pod vedením současných vlastníků se úspěšně rozrostla natolik, že se dnes může řadit mezi pět nejvýznamnějších agentur v republice. Současných 20 zaměstnanců zahrnuje české, německé, ruské a anglické rodilé mluvčí, kteří nabízejí profesionální servis klientům v České republice i mimo ni.

    Poskytujeme komunikační služby v řadě různých oborů zahrnujících automobilový a farmaceutický průmysl, IT a telekomunikace, finanční a bankovního sektor, energetiku a plynárenství i spotřební zboží (FMCG).

    Ewing PR je zakládajícím členem Ewing Group, která v jedné rodině spojuje čtyři zcela specifické firmy, jež jsou s to řídit korporátní komunikaci, poskytovat reklamní a kreativní služby a spravovat sociální média, a to ve střední a východní Evropě i v dalších částech světa.

    Ze zprávy Paul Holmes, hodnotící české PR agentury:

    „Jako řadu rozvíjejících se trhů na poli public relations, můžeme Českou republiku vidět jako pyramidu: Na dně najdeme mnoho firem, které konkurují především cenou a nabízí mix komunikačních služeb a speciálních akcí, často s pochybnými profesionálními a laxními etickými standardy. Na středu se nachází rostoucí počet firem s lepší reputací, známých především pro svou schopnost jednat efektivně a odevzdat práci očekávané hodnoty. Na špičce pak lze najít několik strategicky zaměřených firem, jejichž nejlepší práce jsou naprosto srovnatelné s výsledky špičkových hráčů na rozvinutějších trzích. V České republice se společnost Ewing PR úspěšně etablovala na špičce této třetí skupiny“.